Startside    Om oss    Produkter og tjenester    Ansatte    Godkjenninger    Referanser    Kontakt

Om oss


Aurland Energibygg AS (AEB) er leverandør av ferdigbetong i Indre Sogn. Vi driver også som entreprenør, og utfører alt innen betongarbeider (både små og store oppdrag).  Vi holder til på Loven i Aurland Kommune. Her har vi hovedkontor, lager og betongblanderi. Vi er også etablert med betongblanderi i Lærdal.

AEB har levert betong til større og mindre bygge- og anleggsprosjekter i hele Indre Sogn!
Stor grad av fleksibilitet gjør oss i stand til å håndtere både mindre leveranser og større prosjekter som for eksempel tunneler, bruer, dammer, kaier, kraftverk, etc.  AEB har egne betongbiler for transport av betong, samt egen pumpebil for pumping av betong.

AEB har sentral godkjenning som entreprenør innen bygg og anlegg, og utfører alt innen betongarbeider, både små og store oppdrag.
For eksempel grunnmurer hus og hytter, kulverter, bruer, støttemurer, driftsbygninger, etc.

Vår spesialitet er sprøytebetong: AEB er spesialister på sprøytebetong etter levering til flere store prosjekter de siste årene.  AEB har levert all sprøytebetong til Lærdalstunnelen (verdens lengste veitunnel) på Aurlandssiden, Gudvangatunnelen, Nye Tyin kraftverk og E16 Lærdalsdalen for å nevne noen.  Med CarMix mobilt blandeverk leverte vi betong i forbindelse med rassikring Ristesund på Bergensbanen i to sesonger. Dette var et spesialprosjekt i veiløst område 1050 moh, kun adkomst med jernbane – en jobb som krevde mye av både mannskaper, maskiner og utstyr!

Aurland Energibygg AS ble etablert i januar 1995. Bedriften sysselsetter i dag 6 fast ansatte, samt en del innleie av arbeidskraft/sjåfører etter behov.  Daglig leder er Jon-Arne Solhaug.  Han har lang erfaring innen bygg- og anlegg hos Furuholmen og Selmer før han startet AEB.  Dertil er han utdannet anleggsingeniør (1981) og bedriftsøkonom  (1986).