Startside    Om oss    Produkter og tjenester    Ansatte    Godkjenninger    Referanser    Kontakt

Produkter og tjenester


Stor grad av fleksibilitet gjør oss i stand til å håndtere både mindre leveranser og større prosjekter som for eksempel tunneler, bruer, dammer, kaier, kraftverk, etc.

Vi har betongbiler både til transport og til pumping.

Vi utfører alt innen bygg og anlegg, så som alle betongarbeider, til hus og hytter, kulverter, bruer, støttemurer, driftsbygninger, med mer.

AEB er spesialister på sprøytebetong:  vi har blant annet levert all sprøytebetong til Lærdalstunnelen (verdens lengste veitunnel) på Aurlandssiden, Gudvangatunnelen, Nye Tyin kraftverk og E16 Lærdalsdalen. 

Ingen leveanse er for liten og ingen for stor.
Vi vektlegger punktlighet og god service overfor kunden.