Johannes, Vegard og Jarle i Naustbukti
 Støyping (Johannes, Vegard og Pumpe-Terje)
Startside    Om oss    Produkter og tjenester    Ansatte    Godkjenninger    Referanser    Kontakt

Ansatte


Vi er seks fast ansatte som står til din disposisjon:
– Jon-Arne Solhaug: Daglig leder og produksjonsleder
– Johannes Fimreite: Blanderioperatør, betongbilsjåfør
– Terje Bjørgum: Blanderioperatør, pumpebilsjåfør, betongbilsjåfør
– Inge Henry Bøe: Betongbilsjåfør
– Johannes Midje: Fagarbeider forskaling, armering og betongarbeid
– Jarle Skarsbø: Fagarbeider forskaling, armering og betongarbeid, betongbilsjåfør

Blanderipersonalet har de nødvendige kurs, utdanning, kompetansebevis innen betongfaget.
Våre fagarbeidere innehar fagbrev innen betongarbeid.